ARS AMANDI s o. Františkom Kapusňákom 4.4.2017

Ivan Šulík ani tentokrát nemôže zo zdravotných dôvodov zavítať medzi nás, preto ho môžeme zahrnúť do našich modlitieb

Privítame ale o. Františka Kapusňáka s nemennou témou