Martin

You’re the One – Fr. Bennet Tierney

Prof. Dr. Bennet Tierney sa narodil v meste Limerick /Írsko. V roku 1973 vstúpil k Legionárom Krista a v roku 1985 bol vysvätený za kňaza. Študoval na pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme, kde získal diplom z filozofie. Doktorát získal z morálnej teológie na pápežskej univerzite Regina Apostolorum. Pracoval 3 roky v Španielsku, 8 rokov v Mexiku. Je exercitátorom pre laikov i kňazov. Je autorom niekoľkých kníh o Bioetike a genetickom výskume. Momentálne pracuje prevažne v Nemecku.