Púť dôvery 2016

Mili priatelia,

aj tento rok organizujeme dopravu (KE, PO, RK, ZA) na stretnutie s bratmi z Taize, ktoré sa uskutoční od 28. decembra 2o16 do 1.januára 2o17 v Rige. Vek je limitovaný na mladých od 18 do 35 rokov. Prihlasovanie sa uzatvára 1. decembra 2o16! S organizovaním púte sú spojené nasledovné finančné náklady prerátané na osobu: doprava 88,-€ + poistenie 12,-€ + účastnícky poplatok 55,-€ = 155,-€. Účastnícky poplatok sa bude platiť na mieste registrácie v Rige. Prihláška sa stane pre nás záväzná až po úhrade nákladov za dopravu (číslo účtu je v prihláške). Zaplatenú sumu vieme plne vrátiť ešte 7 dní pred odchodom. V prípade, žeby niekto chcel podporiť mladých so sociálne slabších rodín, nech nás kontaktuje mailom: upcpresov@gmail.com