Adorácia

Celodenná Adorácia

Všetkých vás pozývame sa zapojiť do celodennej adorácie a vyprosiť milosti nielen sebe a svojim blížnym ale i celému UPC a ľuďom, ktorý to potrebujú.
Zapísať sa dá na časy v hodinových intervaloch od 7:30 až po 18:30 teda po začiatok sv. omše na papier v UPC.
Tešíme sa na vás a možno práve vaša modlitba môže niekomu pomôcť. 🙂