Sviatosť zmierenia

Spovedanie mimo adventného a pôstneho obdobia:
nedeľa: od 20.00-20.45
pondelok: od 19.00 do 19.45
utorok: od 19.00 do 19.45
streda: od 18.15-19.30 (v kostole u františkánov)
štvrtok: od 18.00 – 18.30
Piatok: od 12.00-12.30
Iný termín po dohode s kňazom (na stránku upc bude dobre doplniť informáciu do zložky sv. zmierenia, aby okrem spovedania v pôste a advente tam boli napísané časy, kedy je možné sa vyspovedať.
nedeľa: od 20.00-20.45
pondelok: od 19.00 do 19.45
utorok: od 19.00 do 19.45
streda: od 18.15-19.30 (v kostole u františkánov)
štvrtok: od 18.00 – 18.30
Piatok: od 12.00-12.30
Iný termín po dohode s kňazom (lubo_hlad@hotmail.com)