Týždenný rozpis sv. omší

Nedeľa: 21.00 hod. UPC 
Pondelok: 20.00 hod. UPC 
Utorok: 20.00 hod. UPC 
Streda: 18.30 hod. františkánsky kostol
Štvrtok: 18.30 hod. UPC 
Piatok: 12.30 hod. UPC ( iba v 1. piatok )

V prikázaný sviatok pripadajúci na pracovný deň o 12.30 hod. v UPC.