Kňazi

o. Ľubo Hlad

Rektor UPC

Väčšinou slúži sv. omše v UPC a tiež v stredu u františkánov. Podieľa sa na všetkých akciách, ktoré organizuje UPC. Okrem toho vyučuje na Katedre náboženských štúdií na FF UKF v Nitre. Venuje sa najmä cyklistike.

lubo_hlad@hotmail.com

o. Gašpar Fronc

gafro@ksnr.sk