Ars amandi

Ars amandi 15.03

Pre pochopenie kresťanského manželstva je potrebné viac ako len pohľad sociologický, psychologický, antropologický, či ekonomický. Nutne potrebujeme pohľad teologický a ten je obsiahnutý v slove “svätosť”. Povedať, že svätosť je nuda by znamenalo povedať, že Boh je nudný. Ale je to naozaj tak? Boh hovorí: “Očarila si moje srdce, moja nevesta jediným pohľadom svojich očí… Aká je sladká tvoja láska! príjemnejšia je nad víno. A vôňa tvojich mastičiek je nado všetky voňavky… Si zatvorenou záhradou, zapečatenou studienkou…” (Pies 4, 9-12).
Takže, čo je svätý vzťah? Nuda, alebo nepoznaná vášeň? O tom, že sväté ani zďaleka neznamená nudné, príde na záver našich stretnutí a na príklade viacerých reálnych príbehoch, porozprávať náš hosť z Írska, Fr. Patrick Cahill.