Ruženec

Modlitba sv. ruženca v UPC

Ruženec Panny Márie, ktorý sa v druhom tisícročí postupne vyvíjal pod vplyvom Božieho Ducha, je modlitbou, ktorú milovali nespočetní svätí a odporúča ju aj Učiteľský úrad Cirkvi. Vo svojej jednoduchosti a hĺbke zostáva aj na úsvite tohto tretieho tisícročia dôležitou modlitbou, určenou na to, aby prinášala ovocie svätosti. Ľahko sa včleňuje do duchovnej cesty kresťanského života, ktorý po dvoch tisícročiach nestratil nič zo svojej počiatočnej sviežosti a cíti sa vedený Božím Duchom zatiahnuť na hlbinu (duc in altum!), aby ešte raz vyznal, ba volal pred celým svetom, že Ježiš Kristus je Pán a Spasiteľ, „cieľ ľudských dejín, ohnisko, v ktorom sa zbiehajú túžby histórie a civilizácie“. Napriek mariánskemu charakteru je ruženec kristocentrickou modlitbou. (Ján Pavol II, Rosarium Virginis Mariae, 1)

Aj v tomto akademickom roku sa budeme v našom UPC modliť modlitbu ruženca, ako bolo zvykom už v minulosti, každý pondelok po svätej omši. Začíname už zajtra. Srdečne pozývame.

Modlitba sv. ruženca

[vc_row][vc_column width=“1/4″][vc_single_image image=“1740″ border_color=“grey“ img_link_target=“_self“ img_size=“400×600″][/vc_column][vc_column width=“3/4″][vc_column_text]Modlitba sv. ruženca je vždy v pondelok o 21.00 (po sv. omši) v UPC.[/vc_column_text][vc_column_text]

Sv. Ján Pavol II. povedal: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba. Je to nádherná modlitba vo svojej jednoduchosti a hĺbke. Usilujte sa objaviť krásu ruženca, aby sa stal verným sprievodcom celým vaším životom.“

Spájame sa v modlitbe ruženca za všetky úmysly osobné i celosvetové každý pondelok po svätej omši, v duchu slov sr. Lucie z Fatimy, „Boh sám dal modlitbe ruženca takú moc, že už neexistuje žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou ruženca a našimi obetami!“

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]