Modlitba sv. ruženca

ruzenec-2

Modlitba sv. ruženca je vždy v pondelok o 21.00 (po sv. omši) v UPC.

Sv. Ján Pavol II. povedal: „Ruženec je moja najobľúbenejšia modlitba. Je to nádherná modlitba vo svojej jednoduchosti a hĺbke. Usilujte sa objaviť krásu ruženca, aby sa stal verným sprievodcom celým vaším životom.“

Spájame sa v modlitbe ruženca za všetky úmysly osobné i celosvetové každý pondelok po svätej omši, v duchu slov sr. Lucie z Fatimy, „Boh sám dal modlitbe ruženca takú moc, že už neexistuje žiaden materiálny ani duchovný, žiaden národný ani medzinárodný problém, ktorý by sa nedal vyriešiť modlitbou ruženca a našimi obetami!“