Sväté omše

Rorátne sv. omše v Utorky

Už máme len pár týždňov do Vianoc. Preto sa teraz kupujú stromčeky, kapre, všakovaké darčeky, študenti sa učia na posledné zápočty, vypekajú sa medovníky, vianočky a ja ani neviem čo všetko ešte 😀 Ale v tento čas by sme sa mali aj duchovne pripraviť na príchod nášho malého Mesiáša. 🙂 A aj preto vás srdečne pozývame v Utorky do UPC o 20:00 na Rorátne sv. omše. Aby ste potom všetok ten zhon a stret čo zväčša prichádza v tomto období vôbec nepociťovali a mohli rozdávať okolo seba pokoj Boží a nie stres ľudský. 😉

Modlitebné Stredy

Srdečne vás pozývame v stredu na svätú omšu o 18:30 do františkánskeho kostolíka, kde sa môžete po dlhom dni stíšiť v modlitbe i s našimi hosťami. 🙂

o. Anton Ďatelinka

…………………………………………………………………………………..

+Kázeň

o. Peter Brodek

…………………………………………………………………………………

+Kázeň

o. Róbert Horka

…………………………………………………………………………………

+Kázeň

Andrej Kutarňa

…………………………………………………………………………………

+Prednáška

Te Deum

Blíži sa už koniec školského roka a preto treba poďakovať za všetky milosti, ktoré sme dostali a ako to najlepšie spraviť ako na slávnostnej svätej omši, na ktorú ste všetci srdečne pozvaný. 🙂