Spevokol

Spevácky zbor BeLight!

Je hudobné „teleso“, ktoré žije v prvom rade pre Ježiša a potom aj pre hudbu 🙂 Môžme sa nazývať aj dobrou partiu, aj ľuďmi so spoločnými záľubami, no to čím naozaj túžime byť je nástrojom v Božích rukách, cez ktorý bude Boh zjavovať svoje kráľovstvo. Túžime kráčať a slúžiť v Duchu pravdy. Túžime mu slúžiť spevom a hraním na mládežníckých sv. omšiach. Sme si vedomí toho, že On náš spev nepotrebuje, lež my ho potrebujeme pre našu spásu. Ak máš aj ty v sebe podobné túžby, príď medzi nás. Stretávame sa každú stredu o 17.00. u františkánov na nácviku, po ktorom spievame na sv. omši.

Júlia Bedrichová

Vedúca spevokolu

Ahoj. Moje meno je Júlia. Momentálne mám na starosť spevácky zbor BeLight! Pán ma pozval do tejto služby a ja som sa rozhodla prijať túto „ponuku“ pre dary a zodpovednosť, ktorú za ne mám. Spolu s hudobníkmi a spevákmi doprevádzame liturgiu pri mládežníckych sv. omšiach.