Duchovné cvičenia v Trenčíne 2016

Pozývame všetkých opäť toto leto 18. -20. júla na mládežnícke duchovné cvičenia do Trenčína pod vedením P. Paula M. Sigla na tému: „Naučte sa čo znamená: Milosrdenstvo chcem a nie obetu.“ Prihlásiť sa môžete do 20. júna. V ponuke sú prednášky, spoločná modlitba i tichá adorácia, sv. omša, sviatosť zmierenia, rozhovory, tvorivý kútik…. V cene 35 Eur je zahrnutá strava (2x večera, 2x raňajky a 2x obed), 2x nocľah a režijné náklady za prenájom priestorov školy. Podrobné informácie Vám poskytneme na uvedenej emailovej adrese, alebo tel. čísle. Nezabudnite si priniesť slúchadlá na simultánny preklad z nemeckého jazyka. Tešíme sa na vás! Sr. Julian