Misijné trojdnie 10.10.2018 s otcom Jurajom Sedláčkom

A dnes dáme za Misijným Trojdním peknú bodku s posledným pozvaným hosťom a to s otcom Jurajom Sedláčkom, ktorý bude mať kázeň na tému: „Mládenec hovorím ti, vstaň!“. Svätá omša bude vo františkánskom kostolíku o 18:30 hod. A aby to bola poriadna bodka ako sa patrí tak po omši bude v kostolíku koncert gospelovej skupiny Skalka. Všetci ste srdečne pozvaný a určite, keď prídete tak neoľutujete. 🙂