Dočasné prerušenie aktivít UPC

POZOR! POZOR!

Na základe vývoja súčasnej situácie univerzita UKF aj UPC Pavla Straussa zostávajú zatvorené a ich aktivity prerušené až do odvolania. Prosím zostávajte s nami v modlitbách.

ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
rektor UPC Pavla Straussa v Nitre