Modlitebné Stredy 21.11. – o. Ľubo Václavek

[vc_row][vc_column][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=Xtg7V6vJwQU“ align=“center“ title=“+Kázeň“][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery type=“image_grid“ images=“7509,7510,7511,7512,7513,7514,7515,7516,7517,7518,7519,7520,7521,7522,7523,7524,7525,7526,7527″ img_size=“100×50″ title=“Galéria“][/vc_column][/vc_row]