Modlitebné Stredy

Srdečne vás pozývame v stredu na svätú omšu o 18:30 do františkánskeho kostolíka, kde sa môžete po dlhom dni stíšiť v modlitbe i s našimi hosťami. 🙂

o. Anton Ďatelinka

…………………………………………………………………………………..

+Kázeň

o. Peter Brodek

…………………………………………………………………………………

+Kázeň

o. Róbert Horka

…………………………………………………………………………………

+Kázeň

Andrej Kutarňa

…………………………………………………………………………………

+Prednáška